بستن
بازگشت به بالا
  /    /    /  قصر دل افروز

قصر دل افروز

"ای قصر دل افروز که منزلگه انسی" "یارب مکناد آفت ایام خرابت"

حافظ

ویدئوی قصر دل افروز به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس دانشگاه هنر تهران
کاری از

عقیل حسینیان، جواد زری نیا، داوود مرگان و فرید یا حقی

موسیقی

مسلم رسولی

خوشنویسی

حمید قربانپور

تهیه شده

استودیو چپ چین

تاریخ انتشار

بهمن ماه 1395